“СК-13 Трансстрой” АД - Обекти

Таблица на съдържанието:


 

 

ОБЕКТИ ИЗПЪЛНЕНИ ОТ "СК-13 ТРАНССТРОЙ" АД В ПОСЛЕДНИТЕ ГОДИНИ:

Обекти на НК „ЖИ''
1.    Механизирано подновяване на железния път и отводнителни мероприятия в участъка Драгоман - Димитровград Юг от км 42+966 до км 56+791,50;
2.    Ремонт на железния път със смяна на елементи от горното строене и отводнителни мероприятия в междугарието София-Волуяк и на 3 гаров коловоз в гара Волуяк с дължина 3385м .
3.    Механизирано подновяване на I и II главни железопътни коловози със смяна и опесъчаване на железопътни стрелки UIC 60 в гара Роман 2375м .
4.    Неотложно трайно възстановяване в междугарието Своге-Бов път № 1 и 2 220м ;
5.    Механизирано подновяване на железния път в междугарието Антон-Копривщица по III-та жп линия 8343м ;
6.    Механизирано подновяване на железния път (Тунел 10) в междугарието Плачковци-Радевци по IV-та жп линия 925м ;
7.    Авариен ремонт на железен път № 18 в междугарието Радевци – Кръстец” по IV-та жп линия Русе 173 м ;
8.    Авариен ремонт на железния път в тунел № 18 ;
9.    Аварийно възстановяване на ж.п. насип на км 50+740 _подпорна стена от армирана почва в междугарието Разменна - Перник Разпределителна по VI-та ж.п. линия;
10.    Подновяване горното строене и отводнителни мероприятия в междугарието София - Волуяк път № 1 - 2805м - 2002г.;
11.    Подновяване на релсов път и горно строене на железния път в междугарието Храбърско - Разменна - 1553м - 2002г.;
12.    Подновяване горното строене и отводнителни мероприятия в междугарието Драгоман - Драгоил - 2200м. – 2002 г.;
13.    Механизирано подновяване на жп линия участък "Марикостиново - Кулата" - 6248м - 2001/2002г.;
14.    Подновяване на железен път и горно строене на трети коловоз в гара Курило - текущ път № 2 - 960м - 2001 г.;
15.    По трансгранично сътрудничество между България и Гърция - 2000/2001 г. "Електрификация на жп линия Дупница - Кулата", включващо в себе си:
o    направа на хидроизолация на 6 тунела с обща дължина 1952 м;
o    направа дренаж и отводняване на два тунела с дължина 864 м;
o    реконструкция на гара Генерал Тодоров – 19 бр. стрелки и 4832 м коловози;
o    направа на фундаменти и изправяне на стълбове за контактна мрежа;
o    реконструкция на железен път по ос и ниво и подмяна на горното строене отделни отсечки с обща дължина 25км;
o    реконструкция на водостоци – 10 бр.
16.    Механизирано подновяване на I-ви и II-ри коловози и стрелки в гара Перник - 1538 м-2000 година;
17.    Аварийно възстановяване на ж.п. линия Перник- Мещица км 50+550 - 1999г.;
18.    Междинен ремонт на ж.п. линия -участък Михайлово - Подкова - 8267м - 1999г.;
19.    Механизирано подновяване на железния път и отводнителни мероприятия в участъка Драгоман- Димитровград Юж от км 42+966 до км  56+791.50; 13825м-2008г. и др.
20. Рехабилитация на железопътната отсечка Михайлово – Калояновец, включително главните коловози в гарите Михайлово и Калояновец, с приблизителна разгъната дължина на железния път 21км

21. Рехабилитация на железопътните отсечки Стара Загора – Завой (до км 190+590) и Завой – Зимница (от км 192+706 до входните стрелки на гара Зимница), включително главните коловози в гарите Стара Загора и Ямбол и всички гари и спирки между тях с приблизителна разгъната дължина на железния път 120 км
22.
Рехабилитация на железопътната отсечка Церковски – Карнобат, включително главните коловози в гара Церковски с приблизителна разгъната дължина на железния път 28 км и подновяване на железния път в отсечката Карнобат – Бургас, включително главните коловози в гарите Карнобат и Бургас и всички гари и спирки между тях, с приблизителна разгъната дължина на железния път 122 км
23. Изместване на железопътна линия София - Кулата - Изграждане на АМ Струма, Лот 4
Обекти на "Метрополитен" ЕАД - София


1.    Проект за Метро София, II метродиаметър, Участък "МС Обеля /км.0+048/ - бул. Ломско шосе - Пътен възел Надежда /км.4+139/" с 4бр. метростанции - Част: Релсов път, контактна релса и покритие на наземните и надземни участъци и Част: Специализирани слаботокови системи;
2.    разширение на софийското метро - втори метродиаметър  "Пътен възел Надежда" - Централна ж.п. гара - пл. "Света Неделя" - бул. "Патриарх Евтимий" с дължина 3,8км. и 4 бр. метростанции;
3.    Проект за разширение на софийското метро  - втори метродиаметър от "Пътен възел Надежда до бул. Черни връх" - Обособена позиция II бул. "П. Евтимий" - бул. "Черни връх" с дължина 2,6 км. 3 бр. метростанции;
4.    Метро София, II метродиаметър; участък "МС Обеля - бул. "Ломско шосе" - Пътен възел "Надежда"; Подобект: Изграждане на трамвайна линия от бул. "Ломско шосе" по ул. "Бели Дунав" и ул. "Ген. Никола Жеков";
5.    Метро-София; Първи метродиаметър – втори радиус; Метроучастък 9-10 и метростанция №10 от км. 10+307 до км. 12+767 – 2005 г.; 2460м;
6.    Разширение на Метро-София от км 12+070 до км 13+199 – „Мост-естакада от км 12+995 до км 13+199; 204м – 2005 г.
7.    Реконструкция на бул "Панчо Владигеров" от ул. "Връх Манчо"до бул. "Ломско шосе.Част: Демонтаж и възстановяване на ж.п. линии София -Калотина и София – Банкя; 400 м – 2005 г.
8.    Релсов път и контактна релса между метростанции "Сливница" и "Обеля" -3600 м- 2001г. - 2002г.
9.    Релсов път и контактна релса в метроучастъка между 5 и 7 метро станция "Константин Величков" и "Централни хали" - 3000м - 1999г., 2001 г.;
10.    Разширение на Метро- София от МС10 ДО МС13 км 12+767 до 15+200;Част :Релсов път и контактна релса -4866-2009г.и др.


11.Релсов път и контактна релса в Метрополитен в гр. София, метродиаметър І, участък МС 16 - МС 19
 Обекти на Столична община -ремонт на трамваен релсов път и съоръжения
1.    Реконструкция на релсов път и пътни платна на бул. "Александър Стамболийски", в участъка от бул. "Христо Ботев" до бул. "Константин Величков";
2.    Ремонт на релсов път и пътни настилка на бул. "Мадрид" и бул. "Янко Сакъзов";
3.    Основен ремонт на релсов път и съоръженията му по трасетата на Столичния електротранспорт за 2007 г.;
4.    Основен ремонт на трамваен релсов път по бул.”Янко Сакъзов” и бул.”Мадрид” в участъка от ул. “Кракра” до площад “Подуяне”; 2261м – 2006 г.
5.    Основен ремонт на релсов път и съоръженията му по трасетата на Столичния електротранспорт за 2006 г.; 1274м – 2006 г.
6.    Реконструкция на площад „Журналист" и прилежащите стълбища и улици, включително релсов път, район Лозенец; 115 м – 2006 г.
7.    Реконструкция на ул. ”Родопски извор" - София - 2003 год.
8.    Подмяна на трамвайния път на бул. "Никола Мушанов" със създаване на Възможност за движение на теснолинеен и широко-линеен трамвай - 1200м - 2001 г.
9.    Подновяване на трамвайния релсов път - 680м на 6ул."Кн. Мария Луиза" от ул. "Екзарх Йосиф" до Булбанк - 680м - 2000г.;
10.    Мост над река Селска по ул."Извор" - кв. "Филиповци" - район Люлин - 2000г.;
11.    Подновяване на трамвайния релсов път ул. "Екзарх Йосиф" от ул. "Бачо Киро" до Женския пазар - 1999г.;
12.    Реконструкция на мост над река Владайска по ул. "Народно въстание"-кв. "Княжево"- 1999 г.;
13.    Реконструкция на инженерна инфраструктура и временна трамвайна линия по ул.,,Обелски път'' за строителство на метро - естакада по метродиаметър -ІІ, 820м.,2010г.- Трамваен релсов път, Пътни работи, Светофарни уредби, преустройство на кабели;
14.    Реконструкция на инженерна инфраструктура и временна трамвайна линия при метростанция ІІ - 5 по метродиаметър ІІ-1400м.,2010г.;
15.    Ремонт на стоманобетонов мост над р.Владайска при кръстовището на бул.,,Сливница'' и ул:,,Г.С.Раковски''- усилване на греди с карбонови ленти, торкретни работи, пътни работи- 2009г.
16.    Ремонт на мост над р.Владайска по бул.,,Овча купел'' и ул.,,Букет''- реконструкция на трамваен релсов път, усилване на пътната плоча, трокретни работи,пътни работи- 2009г.
17.    Ремонт на стоманобетонов мост по трасето на метро -І ви метродиаметър по бул.,,Драган Цанков'' над ул.,,Тинтява''- усилване на греди с карбонови ленти, трокретни работи, монтаж на противоземетръсни  демпфери- 2010г.
18.    Изграждане на нова трамвайна линия по ул.,,Бели Дунав'' и ул. ,,Ген. Никола Жеков'' от ул.,,Царевец'' до бул. ,,Рожен''-5650м,2009г.- Трамваен релсов пърелсов път и съоръжения


 1. Основен ремонт на трамваен релсов път по бул.”Янко Сакъзов” и бул.”Мадрид” в участъка от ул. “Кракра” до площад “Подуяне”; 2261м – 2006 г.
 2. Основен ремонт на релсов път и съоръженията му по трасетата на Столичния електротранспорт за 2006 г.; 1274м – 2006 г.
 3. Реконструкция на площад „Журналист" и прилежащите стълбища и улици, включително релсов път, район Лозенец; 115 м – 2006 г.
 4. Реконструкция на ул. ”Родопски извор" - София - 2003 год.
 5. Подмяна на трамвайния път на бул. "Никола Мушанов" със създаване на Възможност за движение на теснолинеен и широко-линеен трамвай - 1200м - 2001 г.
 6. Подновяване на трамвайния релсов път - 680м на 6ул."Кн. Мария Луиза" от ул. "Екзарх Йосиф" до Булбанк - 680м - 2000г.;
 7. Мост над река Селска по ул."Извор" - кв. "Филиповци" - район Люлин - 2000г.;
 8. Подновяване на трамвайния релсов път ул. "Екзарх Йосиф" от ул. "Бачо Киро" до Женския пазар - 1999г.;
 9. Реконструкция на мост над река Владайска по ул. "Народно въстание"-кв. "Княжево"- 1999 г.;
 10. .Реконструкция на инженерна инфраструктура и временна трамвайна линия по ул.,,Обелски път'' за строителство на метро - естакада по метродиаметър -ІІ, 820м.,2010г.- Трамваен релсов път, Пътни работи, Светофарни уредби, преустройство на кабели;
 11. .Реконструкция на инженерна инфраструктура и временна трамвайна линия при метростанция ІІ - 5 по метродиаметър ІІ-1400м.,2010г.;
 12. .Ремонт на стоманобетонов мост над р.Владайска при кръстовището на бул.,,Сливница'' и ул:,,Г.С.Раковски''- усилване на греди с карбонови ленти, торкретни работи, пътни работи- 2009г.
 13. .Ремонт на мост над р.Владайска по бул.,,Овча купел'' и ул.,,Букет''- реконструкция на трамваен релсов път, усилване на пътната плоча, трокретни работи,пътни работи- 2009г.
 14. .Ремонт на стоманобетонов мост по трасето на метро -І ви метродиаметър по бул.,,Драган Цанков'' над ул.,,Тинтява''- усилване на греди с карбонови ленти, трокретни работи, монтаж на противоземетръсно  демпфери- 2009г.
 15. .Изграждане на нова трамвайна линия по ул.,,Бели Дунав'' и ул. ,,Ген. Никола Жеков'' от ул.,,Царевец'' до бул. ,,Рожен''-5650м,2009г.- Трамваен релсов път, Пътни работи,Контактна мрежа, Трамвайна кабелна мрежа, Реконструкция на улични водопроводи чугун ф 200 и  ф250,Телефонизация.
 16. . Реконструкция на трамваен релсов път, контактна и кабелна мрежа по бул. „България” от бул. „Витоша” до ухо „Борово”
Обекти финансирани по ОП „ ТРАНСПОРТ” ,”ФАР” и др.
1.    “Рехабилитация на железопътната инфраструктура по участъци на железопътната линия Пловдив – Бургас “ – 2011 – 2014
2.    Видин III етап: Митническо бюро и ТИР терминал – Митница Видин - Пътни и асфалтови работи, Ел. част, ВиК и конструкции;
3.    ГКПП Видин – Ферибот, II-ри етап: Реконструкция и модернизация ;
4.    Реконструкция и модернизация на общински парк гр. Драгоман;
5.    Реконструкция и мoдернизация на общински парк гр. Лом и др.
 

Други обекти
1.    Индустриални железопътни коловози и петролни бази с безбаластов релсов път- OMV- база Илиенци , София, “Темира” ООД ,„Проинвекс” ЕООД гара Казичене БМВ-2000" ООД гр.Благоевград , „Александър Логистик” ООД , Подкранов път "ФАЕ" – София, "Стомана" АД - гр. Перник , летище София;
2.    Ремонт на митническа сграда гр. Свищов- Министерство на Финансите на РБългария;
3.    Ж.п. коловози и стрелки - пристанищен комплекс Лом;
4.    Ж.п. коловози и стрелки - пристанищен комплекс Свищов и др. 
5.    Подновяване на трасето по секции Ногаевци - Неготино (дължина 30 993.08 m), Македония