“СК-13 Печ” АД

Дружество с основна дейност производство на инертни материали. Притежава кариера за инертни материали, (варовик – доломит) със запаси от над 20 млн. м3, намираща се до гара Орешец, Видинска област. Кариерата разполага с капацитет от над 1 000 000 тона годишно.