Основен ремонт на релсов път и съоръженията им по трасетата на ,,Столичен електротранспорт'' ЕАД

    Обединение „Трамваен път 2011”  с лидер „СК-13 Трансстрой” АД и партньор „СКГТ Трансремонтстрой” АД  бе определено за Изпълнител и сключи договор за изпълнение с Възложител Столична Община за ОСНОВЕН РЕМОНТ на РЕЛСОВ ПЪТ И СЪОРЪЖЕНИЯТА МУ ПО ТРАСЕТАТА на „СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ” ЕАД за 2011г.