"Рехабилитация на железопътната инфраструктура ПЛОВДИВ -БУРГАС

Дата 11.05.2011г.    ОФИЦИАЛНА „ПЪРВА КОПКА „ НА ОБЕКТА : "РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА ПО УЧАСТЪЦИТЕ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА  ЛИНИЯ  ПЛОВДИВ – БУРГАС".
 

          Обектът се изпълнява по договор с НК „ Железопътна Инфраструктура „  „ДжиСиЕф – СК-13 – Трейс Рейлинфра” Консорциум , в което обединение партньор е дъщерното дружество „ СК-13 Трансстрой „ АД   

 Общата стойност  на  договора за изпълнение е 316 968 903лв. без ДДС. Включва дейности по изготвяне на работен проект и рехабилитация на горното строене на железния път и гарите , на отводнителните съоръжения, на контактна мрежа и секционните постове  , на съоръженията на осигурителната  инсталация, рехабилитация на сградите на гарите и др. Обектът е разделен на три обособени позиции , съответно :Позиция 1: Рехабилитация на железопътната отсечка Михайлово – Калояновец,включително главните коловози в гарите Михайлово и Калояновец, с приблизителна разгъната дължина на железния път 21 км.;    Позиция 2: Рехабилитация на железопътните отсечки Стара Загора – Завой  и Завой – Зимница , включително главнитеколовози в гарите Стара Загора и Ямбол и всички гари и спирки междутях с приблизителна разгъната дължина на железния път 120 км. Позиция 3: Рехабилитация на железопътната отсечка Церковски – Карнобат, включително главните коловози в гара Церковски с приблизителна разгъната дължина на железния път 28 км и подновяване на железния път в отсечката Карнобат – Бургас, включително главните коловози в гарите Карнобат и Бургас и всички гари и спирки между тях, с приблизителна разгъната дължина на железния път 122км.