Home|News|ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА „СК-13 ТРАНССТРОЙ” АД ПО ПОВОД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОЕКТ " ПОДОБРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯТА НА ТРУД В „СК-13 ТРАНССТРОЙ” АД”

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА „СК-13 ТРАНССТРОЙ” АД ПО ПОВОД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОЕКТ " ПОДОБРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯТА НА ТРУД В „СК-13 ТРАНССТРОЙ” АД”

 „СК-13 Трансстрой” АД в качеството си на бенефициент по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013, има удоволствието да Ви покани на пресконференция по повод приключване на проект BG051PO001-2.3.03-0744-С0001 „Подобряване на условията на труд в СК-13 Трансстрой  АД”

Проектът е финансиран по схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-2.3.03 „Безопасен труд”.

Пресконференцията ще се състои на 30.01.2015 г. (петък), от 11.00 ч. в залата на „СК-13 Трансстрой” АД, ул. „Клокотница” 29.