Home|News|Документация за избор на изпълнител за анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудoвата дейност в „СК-13 Трансстрой” АД по проект ESF-2303-01-07017 “Подобряване условията на труд в „СК-13 Трансстрой” АД

Документация за избор на изпълнител за анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудoвата дейност в „СК-13 Трансстрой” АД по проект ESF-2303-01-07017 “Подобряване условията на труд в „СК-13 Трансстрой” АД

Документация