Начало|Новини|Документация за избор на изпълнител за доставка на лични предпазни средства и специално работно облекло по проект ESF-2303-01-07017 “Подобряване условията на труд в „СК-13 Трансстрой” АД

Документация за избор на изпълнител за доставка на лични предпазни средства и специално работно облекло по проект ESF-2303-01-07017 “Подобряване условията на труд в „СК-13 Трансстрой” АД