CK-13 Трансстрой взе участие в изложба "ГРАДЪТ-НОВАТА СОФИЯ 2014"

„СК-13 Трансстрой“ взе участие в ежегодната изложба „ГРАДЪТ –НОВАТА СОФИЯ 2014“ от 7 до 22 октомври, която се проведе в гр. София на бул."Витоша".
Изложбата представи преглед на най-значимите публични и частни проекти, коитопроменят облика на българските градове, както и идеите на NEXT GENERATION забъдещето на градовете и сградите.
В раздел ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА „СК-13 Трансстрой“ представи реализиранитеси обекти в транспортната инфраструктура на гр. София през последите години.