СК-13 ТРАНССТРОЙ ЗАПОЧВА РЕКОНСТРУКЦИЯТА НА ТРАМВАЙНИЯ РЕЛСОВ ПЪТ ПО БУЛ. "БЪЛГАРИЯ "
На 12.07.2013 г бе подписан договора за извършванена инженеринг  на обекта " Реконструкция на трамваен релсов път,контактна и кабелна мрежа по бул."България" от бул " Витоша" до ухо " Борово " " с Възложител Столична Община.Изпълнител е " СК-13 Трансстрой " АД .
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на програма " Регионалноразвитие " 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейскияфонд за регионално развитие.
Изпълненето обхваща проектирането и строителството на 7500 м коловоз с два броястрелки ,съответните контактна и кабелна мрежи , благоустрояване и новиспиркови навеси по трасето. В по- голямата си част трасето е на баластоваоснова , а в района на кръстовищата е на бетонова плоча и асфалтова настилка.
Срокът за изпълнение на обекта след изготвянето и одобрението на работнияпроект е 97 дни при открита строителна площадка.
Предвид важния за тази част на София трамваен трафик работата ще бъдеизпълнявана на етапи с цел да се осигури възможно най-малък дискомфорт.