Начало|Новини|СК-13 ХОЛД-ИНГ Е ИЗБРАН ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ПОДНОВЯВАНЕТО НА Ж.П.УЧАСТЪКА НЕГОТИНО-НОГАЕВЦИ ОТ КОРИДОР X В МАКЕДОНИЯ

СК-13 ХОЛД-ИНГ Е ИЗБРАН ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ПОДНОВЯВАНЕТО НА Ж.П.УЧАСТЪКА НЕГОТИНО-НОГАЕВЦИ ОТ КОРИДОР X В МАКЕДОНИЯ

С изпращането на LETTER OF ACCEPTANCE с дата 16.06.2013 година J. П.МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ ИНФРАСТРУКТУРА – СКОПИЕ ( PERI ) определи за изпълнител на Проекта: „ Ремонтни работи (подновяване) на железния път в участъка Неготино- Ногаевци – Коридoр X в Македония „( Договор 10/1136 ) фирма „СК-13 Холд-инг”АД .
Работите по цялостната подмяна на горно строене на релсовия път с дълги релси тип UIC 60, стоманобетонни траверси с еластично релсово скрепление, подновяване на стрелки и коловозно развитие в гарите, изпълнение на земни работи и укрепителни мероприятия, рехабилитация на съоръженията и др. Общата  дължина на проекта е  30,993 kм и е част от програмата на PERI за подновяване на участъци от железопътния КопПроект и се финансира със заем от Европейската Банка за Развитие (EBRD)  със срок за изпълнението на строителните работи  365 календарни дни.
Менажирането и изпълнението на Проекта ще се реализира с капацитета , опита и ресурсите на „ СК-13 Трансстрой” АД, специализирано в изпълнението на железопътна инфраструктура дъщерно дружество на  „СК-13 Холд-инг”АД.