Начало|Новини|„РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В УЧАСТЪЦИ ОТ ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ЛИНИЯ ПЛОВДИВ – БУРГАС” Над 40 % изпълнение по Позиция 2 на проекта за рехабилитация на железопътната линия Пловдив - Бургас

„РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В УЧАСТЪЦИ ОТ ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ЛИНИЯ ПЛОВДИВ – БУРГАС” Над 40 % изпълнение по Позиция 2 на проекта за рехабилитация на железопътната линия Пловдив - Бургас

Над 40 % изпълнение по Позиция 2 на проекта за рехабилитация на железопътната линия Пловдив - Бургас

Две години след сключването на договора за строителство, физическото изпълнение по Позиция 2 на проект „Рехабилитация на железопътната инфраструктура в участъци от железопътната линия Пловдив – Бургас” е над 40 %.

 

Железопътната линия Пловдив- Бургас е част от TINA мрежата и тази на европейски транспортен коридор VIII. Основна цел на проекта е да се увеличи скоростта за движение на влаковете в подновените участъци до 160 км/ч,  което ще доведе до намаление на време пътуването в железопътния участък Пловдив – Бургас.

Трасето е с обща дължина 292 км, от които 139 км единична и 153 км двойна линия. В момента максималната скорост на движение на влаковете е 60-90 км/ч, тъй като настоящото състояние на железния път и прилежащите му съоръжения не позволява  достигане на по-високи скорости. След приключване на ремонтните дейности се очаква достигане на проектна скорост от130 до 160 км/ч,  което ще намали времето за пътуване с повече от един час.

Проектът за рехабилитация на железопътната инфраструктура по направлението Пловдив-Бургас включва проектиране  по всички части: железен път и съоръжения, електрификация, сигнализация и телекомуникации и сгради, като към  момента проектирането е изцяло завършено.

Строителният процес по изпълнение на Позиция 2 „Рехабилитация на железопътните отсечки Стара Загора -Завой (до км190+590 в междугарието Ямбол - Завой) и Завой - Зимница (от км 192+706 до входната стрелка на гара Зимница),включително главните коловози в гарите Стара Загора и Ямбол и всички гари и спирки между тях с приблизителна разгъната дължина на железния път 120 км” от проекта протича с усилени темпове.  Изпълнителят „ДЖИСИЕФ - СК 13 - ТРЕЙС РЕЙЛИНФРА КОНСОРЦИУМ” приключи строителството на двупътните участъци вмеждугарието Стара Загора – Калитиново, гара Калитиново и междугарието Кермен –Безмер, както и на еднопътните участъци Калитиново – Хан Аспарух, гара ХанАспарух и 3 км в междугарието Хан Аспарух – Нова Загора.

На 15 януари 2013 г., под контрола на представители на Възложителя, ДП НКЖИ и Строителния надзор ДЗЗД „ЕТАКОНС-ВИТОПРАТО”, започна изпълнението на ремонтните дейности в оставащите 10.719 км в еднопътния участък на междугарието Хан Аспарух – Нова Загора и в гара Нова Загора. Срокът за тяхното приключване е 30.05.2013 година. Успоредно с това се изпълняват и дейности в района на гарите Кермен и Безмер. По време на строителните дейности в еднопътните участъци,където няма алтернативен маршрут за преминаване на влаковете, за гражданите ползващи услугите на БДЖ ЕАД, ще бъде осигурен автобусен транспорт от Изпълнителя на проекта.

В средата на 2014 г. се очаква окончателното завършване на строително-монтажните дейности по подновяванетона железния път и в останалите участъци на Позиция 2 - от Нова Загора до Зимница. Строително-монтажните работи се изпълняват с помощта на иновативна и високопроизводителна механизация, сертифицирана за движение и работа по жп инфраструктурата.

Проектът се осъществява със съфинансиране от Кохезионния фонд, чрез Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013.