ОБЕКТ : " ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА „ТРАКИЯ"- УЧАСТЪК „ МИХАЙЛОВО- КАЛОЯНОВЕЦ


             Продължава изграждането на горното строене на  път № 2  от двупътния участък между гарите Михайлово иКалояновец, както и на  коловози № 4 вгара Калояновец и  № 3 в гара Михайлово. Приключи  изграждането на новото  земно легло,  и на противозамръзващия пласт, геотекстил и геомрежи. Полагат се новиканавки, дренажи и се рехабилитират водостоци и мостове в участъка.

              На 14и 15 декември, в условията на прекъсването на движението на влаковете вмеждугарието Чирпан – Свобода, Изпълнителят „Джи Си Еф - СК13 - Трейс РейлинфраКонсорциум", извърши смяна на стрелка №2 в гара Михайлово с изпълнение наоперациите баластиране и подбиване включително. Извършено бе трансбордиранетона пътници в участъка между гарите Чирпан и Стара Загора с автобуси за сметкана Консорциума, с което обезпечихме  потребителите на железопътен транспорт врайона за времето на смяната на стрелка №2.