• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

News

 • 30Jan

  „СК-13 ТРАНССТРОЙ” АД ПРИКЛЮЧВА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ " ПОДОБРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯТА НА ТРУД В „СК-13 ТРАНССТРОЙ” АД”

  read more
 • 27Jan

  ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА „СК-13 ТРАНССТРОЙ” АД ПО ПОВОД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОЕКТ " ПОДОБРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯТА НА ТРУД В „СК-13 ТРАНССТРОЙ” АД”

  read more
 • 09Dec

  Документация за избор на изпълнител за доставка на лични предпазни средства и специално работно облекло по проект ESF-2303-01-07017 “Подобряване условията на труд в „СК-13 Трансстрой” АД

  read more
 • 09Dec

  Документация за избор на изпълнител за анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудoвата дейност в „СК-13 Трансстрой” АД по проект ESF-2303-01-07017 “Подобряване условията на труд в „СК-13 Трансстрой” АД

  read more
"CK-13 Transstroy" JSC

"CK-13 Transstroy" JSC

Railroad construction and facilities.

“CK-13 Patstroy” JSC

“CK-13 Patstroy” JSC

Road construction

“CK-13 Pech” JSC

“CK-13 Pech” JSC

Aggregates production